Kalakuninkuuskisan säännöt 1998

POKAN KALAKUNINKUUSKILPAILU 1998

SÄÄNNÖT:

Kilpailuun hyväksytään Suomen alueelta urheilukalastusvälineillä saadut kalat. Urheilukalastusvälineiksi hyväksytään onki, perho (heitettynä tai soudettuna), pilkki (riiputettuna tai heitettynä), uistin (heitettyn, soudettuna tai moottorilla vedettynä) sekä täkyuistin. Kalastajan tulee kalastustapahtuman aikana olla aktiivisesti mukana pyynnissä.

Kilpailu kestää seuran pikkujoulusta (pääsääntöisesti joulukuussa) seuraavaan. Kalat ilmoitetaan erillisellä saalislomakkeella, joka palautetaan täytettynä ja allekirjoitettuna kilpailun valvojalle (Rami Eloranta) tai seuran hallituksen jäsenelle kuukauden kuluessa kalan pyyntihetkestä. Kesäkuukausia (kesä-, heinä- ja elokuu) ei kuitenkaan lasketa mukaan palautusaikaan, joten toukokuussa pyydetyn kalan voi ilmoittaa vielä syyskuussa.

Kilpailuaikana eniten kalakuninkuuspisteitä kerännyt POKAn varsinainen, vanha tai ulkojäsen julistetaan seuran kuluvan vuoden kalakuninkaaksi. Arvonimen merkiksi kalakuninkaalle luovutetaan vuodeksi POKAn kultainen kela. Kalakuninkaan arvoa ei voi jakaa: Mikäli pisteet menevät tasan, kalakuninkaan päättää seuran hallitus.

Seuraavia rajoihin yltävät kalat saavat viisi (5) kuninkuus- pistettä kukin. Pääsääntöisesti noudatetaan painorajoja, mutta "Pyydä ja Päästä" -kalastuksessa voidaan noudattaa myös oheista pituusrajaa.

  
   Lajit   Painoraja   Pituusraja

   Ahven     400 g     32 cm
   Harjus    600 g     40 cm
   Kuha     1000 g     50 cm
   Järvitaimen 1000 g     45 cm
   Lahna    1000 g     50 cm
   Säynävä   1000 g     42 cm
   Meritaimen  1500 g     50 cm
   Made     2000 g     65 cm
   Hauki    3000 g     80 cm
   Lohi     ---      60 cm

Kaikista kaloista saa aina viisi (5) lisäpistettä, jos ne ylittävät Suomen Urheilukalastajain liitto ry:n (SUKL) suurkalastajan ansiomerkin rajat.

Sijoituspisteitä jaetaan pinnakalalajien suurimmista kaloista seuraavasti: Kunkin lajin suurin kala saa yhtä monta pistettä, kuin mitä ko. sarjaan on ilmoitettu pinnarajat ylittäviä kaloja, kuitenkin aina vähintään 10 pistettä. Lajin toiseksi suurin saa puolet siitä pistemäärästä, mitä suurin kala on saanut, pyöristettynä täyteen pisteeseen. Vastaavasti kolmanneksi suurin saa puolet siitä, mitä toiseksi suurin on saanut ennen pyöristämistä, neljänneksi suurin puolet siitä, mitä kolmanneksi suurin jne.

Jos samalla sijalla on useita kaloja, annetaan samat sijoituspisteet näille kaikille ja tästä seuraavat sijoituspisteet jätetään jakamatta. Sama henkilo ei kuitenkaan voi saada kaksinkertaisia pisteita kahdesta samankokoisesta kalasta.

Samassa kisassa lasketaan jokaiselle kuitenkin korkeintaan 20 suurinta yksilöä lajia kohti kuninkuuspisteisiin.

Kaikista muista lajeista jaetaan lajeittain suurimman yksilön saajalle 10 lisäpistettä. Virallisena kalastettavien lajien listana pidetään SUKLin listaa.

Seuran ennätyskala on lajista riippumatta viidenkymmenen (50) ennätyskalapisteen arvoinen. Ennätyskalasta tulee olla selkeä valokuva, jota ilmankin kala hyväksytään ennätykseksi, mutta tällöin ei kalakuninkuuskisan ennätyskalapisteitä jaeta. Ennätyskaloiksi kelpaavat vain POKAn ennätyskalaluettelossa nimetyt lajit. Pisteet ennätyskaloista jaetaan vain kerran kilpailun lopussa.

Alamittaisia kaloja ei hyväksytä, eikä myöskään kasvatusaltaista tai -lammikoista saatuja kaloja. Pisterajat alittavia, mutta muuten merkittäviä tai erityisen mielenkiintoisella tavalla saatuja kaloja suositellaan kuitenkin aina ilmoitettavaksi.

Kalastustapahtuman aikana otettuja valokuvia suositellaan edelleen lahjoitettavaksi POKAn kuva-arkistoon. Valokuvat, joiden takana tulee olla merkittynä kalan laji, paino, saantipäivämäärä ja -paikka sekä saajan nimi, toimitetaan joko kilpailun valvojalle tai suoraan POKAn valokuva-arkiston ylläpitäjälle (Janne Halme).

Epäselvyyksistä päättää kilpailun valvoja. Ylimpänä tuomaristona toimii seuran hallitus.


Tämän sivun ylläpito: Rami Eloranta