Tätä sivua ei tällä hetkellä päivitetä.

Huomaa: ajantasainen sivusto löytyy osoitteesta

http://polyteknikkojenkalastusseura.blogspot.fi/

Ajantasaiset jäsenpalvelut: Saalisjärjestelmä | Veneiden varaustilanne | Jäsenluettelo

Polyteknikkojen kalastusseura

Ajantasainen sivusto muuttanut uuteen osoitteeseen

LAAJALAHDEN LUONNONSUOJELUALUE


Klikkaamalla kuvaa saat suuremman kartan.
Punaisen viivan länsipuoli on kokonaan luonnonsuojelualuetta.

KALASTUS

Kalastus on ainoa luonnon taloudellisen hyödyntämisen muoto Laajalahden luonnonsuojelualueella. Kalastus on alueella sallittu vain veden ollessa jäässä. Ainoa sallittu kalastusmuoto on pilkkiminen. Pilkintäluvaksi riittää pilkkikortti.

LIIKKUMINEN

Runsas virkistyskäyttö ohjataan Laajalahdelle rakennettavan palveluvarustuksen avulla siten, että siitä aiheutuu luonnolle mahdollisimman vähän haittaa. Kaukopään länsirantaa saa käyttää uimiseen. Sinne ei kuitenkaan rakenneta mitään palveluita eikä rannan luonnontilaa muuteta luonnonsuojelualueen puolella.

Veneily

Laajalahden luonnonsuojelualueen perustamisasetuksen mukaan veneily on alueella sallittu vain merkittyjä väyliä pitkin. Alueella ei ole merkittyjä väyliä, joten veneily luonnonsuojelualueella on siten käytännössä kielletty. Veneväyliä ei perusteta: asetuksen ruoppaamiskiellon vuoksi se ei olisi mahdollistakaan. Veneliikenne Ruukinrantaan siis kulkee Madeluodon itäpuolitse. Ruukinrannan venelaiturin välittömässä läheisyydessä veneily kuitenkin sallitaan käytännöllisistä syistä 100 metrin etäisyydelle asti laitureista.

Muu liikkuminen

Alueen perustamisasetuksen mukaan liikkuminen jäättömänä vuodenaikana on kielletty lukuun ottamatta jalan ja polkupyörällä liikkumista sitä varten merkityillä poluilla. Toisaalta alueen luonnonharrastus ja opetuskäyttö edellyttävät suhteellisen väljää liikkumismahdollisuutta.

Laajalahden luonnonsuojelutavoitteiden vaarantumatta onkin mahdollista ja tarkoituksenmukaista sallia liikkuminen alueen pohjoisosan kivennäismailla, jotka käsittävät pääasiassa niityiksi jääneitä entisiä peltoja ja Villa Elfvikin puistometsiköitä. Jalkaisin liikkuminen sallitaan ympäri vuoden alueella, jota etelässä rajaa Laajalahden luontopolku ja idässä Ruukinrantaan johtava polku. Liikkumista pelloilla rajoitetaan tarpeen mukaan, mikäli ne otetaan viljelyyn.

Polkupyöräilyä varten ei merkitä polkuja, joten se on kielletty.

Ympäristövalistuskeskuksen luvassa määritellään ehdot, joilla ohjatut ryhmät voivat opetustarkoituksessa liikkua muutoin kielletyllä alueella esim. lintujen rengastuksen seuraamiseksi

Koirat on alueella pidettävä aina kytkettyinä.Tiedot POKAlle toimitti:

Metsähallitus / Pekka RusanenTKY / Polyteknikkojen Kalastusseura POKA
PL 69
02151 ESPOO
FINLAND
Sähköposti: pokah (at) list.ayy.fi